Privacybeleid

Privacybeleid

Wiltec B.V.
Industrielaan 24
5406 XC Uden
T. +31(0)413-24 44 44
E. info@wiltec.nl

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten
Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst te sluiten en uit te voeren.

Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen sollicitatieprocedure met je doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst met je aangaan.

Wij gebruiken jouw gegevens om met je te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure en de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij zullen jouw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Jouw rechten
Jij hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb jij het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Vind je dat wij onjuist omgaan met jouw persoonsgegevens dan kun je hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezichthoudt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Jij kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kun je geen bezwaar maken of verzoeken om wissing. 

Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun jij je wenden tot: (Wiltec BV – Afdeling HR, Industrielaan 24, 5406 XC, Uden, +31(0)413-24 44 44 en info@wiltec.nl) Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.